Kontakt do Zgromadzenia MDBO

ZGROMADZENIE MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI – ORIONIŚCI DOM ZAKONNY

Ks. Paweł Wrąbel – przełożony

ul. Tadeusza Kościuszki 24
62-800 Kalisz

Tel. (62) 502 53 50
E-mail: orionekosciuszki@gmail.com

REGON: 003348732
NIP: 618-19-45-924

Numer konta: 61 1240 2946 1111 0010 4555 8493