Kontakt do Zgromadzenia MDBO

ZGROMADZENIE MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI – ORIONIŚCI DOM ZAKONNY

Ks. Grzegorz Sikorski FDP – Dyrektor do spraw duchowych CKO

Ks. Janusz Nowak FDP – Prezes Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro”

ul. Tadeusza Kościuszki 24
62-800 Kalisz

Tel.
E-mail: orionekosciuszki@gmail.com

REGON: 003348732
NIP: 618-19-45-924

Numer konta: 61 1240 2946 1111 0010 4555 8493