Wsparcie i darowizny

Księża Orioniści, w ramach Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści)- Dom Zakonny w Kaliszu, prowadzą działalność na rzecz osób potrzebujących, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność statutowa jest realizowana poprzez: Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Studenta i Centrum Księdza Orione.

Wspomóż nasze Dzieło w Kaliszu, aby mogło się rozwijać i docierać z pomocą do jeszcze większej liczby potrzebujących. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Dane do przelewu:

Zgromadzenie MDBO -Orioniści
62-800 Kalisz
Bank Pekao S.A. O/Kalisz
Nr rachunku: 61 1240 2946 1111 0010 4555 8493
tytułem: Darowizna na cele statutowe

Wesprzyj nas również poprzez 1% Twojego podatku.
Możesz to zrobić za pośrednictwem Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, która działa na terenie naszego Dzieła.

Numer KRS 0000 282796
Cel szczegółowy: Kalisz- CKO

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Biuro w Kaliszu, ul. Kościuszki 24
www.czynmydobro.pl

Drodzy Darczyńcy zapewniamy Was o pamięci w modlitwie. A słowami Patrona św. Alojzego Orione, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za Wasze zaangażowanie w czynienie dobra i okazane wsparcie na rzecz naszego Dzieła:

Wam Dobrodzieje i przyjaciele moi, którzy w moim sercu zajmujecie szczególne miejsce, chciałbym przesłać wszystkie najpiękniejsze kwiaty. Nie mogąc rzeczywistych, przesyłam Wam kwiaty mojego serca, bo są to kwiaty modlitwy i wdzięczności, co nie więdną nigdy.