Placówka zakonna Księży Orionistów

CENTRUM KSIĘDZA ORIONE w Kaliszu,
to nazwa placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści) Dom Zakonny. Placówka ta jest jednym z domów Prowincji polskiej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści) Prowincja Polska. Są one kościelnymi osobami prawnymi w myśl Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści) Dom zakonny w Kaliszu prowadzi w ramach swej placówki następujące typy działalności:

 • Wspólnota zakonna Księży Orionistów
 • Centrum Księdza Orione (jednostka wspierająca działalność statutową)
 • Fundacja Księdza Orione „Czyńmy Dobro”
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Dom Studenta im. św. Alojzego Orione
 • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej

W ramach różnych projektów Zgromadzenie prowadzi również:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
 • Ośrodek Dziennego Wsparcia Seniorów

Kaplica p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

 • Msze Święte
  • w dni powszednie: godz. 17,00
  • w niedziele i uroczystości: godz. 10,00
 • Nabożeństwa:
  • majowe, czerwcowe i październikowe godz. 16,30
 • Różaniec z wypominkami:
  • niedziela godz. 9,30