Pracownie WTZ

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej są podzieleni na grupy, które uczestniczą w zajęciach w różnych pracowniach. Obecnie, jest ich osiem:

Pracownia Artystyczna

Prace wykonywane w pracowni artystycznej powstają przy wykorzystaniu wielu technik plastycznych, dlatego ich różnorodność jest bardzo duża. Uczestnicy nabywają między innymi umiejętności malowania na papierze, płótnie, wyklejania, pracy z papierową wikliną, wypalania w drzewie, pracy z gliną, masą solną, papierową i gipsem. Wszystkie te techniki i zajęcia służą poprawie sprawności psychofizycznej podopiecznych oraz kształtowaniu ich poczucia estetyki.

Pracownia Gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego zajęcia prowadzone są w dużej kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. W czasie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw, sałatek, deserów, ciast. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Wszystkie te zajęcia służą nabywaniu przez podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Uczestnicy biorą również udział w planowaniu niezbędnych zakupów i tworzeniu menu.

Pracownia Informatyczna

Uczestnicy biorący udział w zajęciach w pracowni informatycznej uczą się obsługi komputera w podstawowym zakresie, pracy z edytorami teksu i programami graficznymi, obsługi poczty elektronicznej i poruszania się po internecie. Do terapii wykorzystujemy również wszelkiego rodzaju multimedia, programy i gry edukacyjne, pozwalające na doskonalenie umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz doskonalenie pamięci. Pracownia wyposażona jest w sprzęt biurowy laminator, bindownicę, ksero, który uczestnicy uczą się też obsługiwać.

Pracownia Komputerowa

Pracownia komputerowa jest przysposobiona przede wszystkim do realizacji zadań terapeutycznych w zakresie opanowania podstawowych czynności obsługi komputerów. Uczestnicy opanowują umiejętności podstawowej obsługi komputera, pisania dokumentów, tworzenia prostych rysunków. Ponadto w zakresie terapii uwzględnia się również podstawową obsługę obecnie posiadanego przez pracownię sprzętu.

Pracownia Krawiecko-hafciarska

W pracowni odbywa się nauka szycia różnymi ściegami. Uczestnicy szyją na maszynie oraz haftują. Wykonywana praca prowadzi do kształcenia i nabywania sprawności manualnych. Uczy cierpliwości, współpracy w grupie oraz uwrażliwia na piękno i estetykę pracy uczestników.

Pracownia Ogrodniczo-dekoratorska

Uczestnicy uczą się układania kompozycji kwiatowych i dekoracyjnych, sadzenia kwiatów i drzewek, pielenia i oczyszczania rośliny. Poznają różne narzędzia ogrodnicze i uczą się posługiwać nimi. Zajęcia te prowadzą do kształcenia i nabywania sprawności manualnych oraz uczą cierpliwości. Uczestnicy są uwrażliwiani na piękno i estetykę wykonywanej pracy oraz wzmacniają swą sprawność fizyczną.

Pracownia Plastyczno-techniczna

Zajęcia plastyczne odbywają się z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów. Uczestnicy uczą się cierpliwości, współpracy w grupie i dokładności. Są uwrażliwiani na piękno i estetykę swojej pracy. Uczą się wykonywania prac różnymi technikami i doskonalą je.

Pracownia Rękodzieła artystycznego

Pracownia rękodzieła artystycznego jest bardzo zróżnicowana pod względem wytwarzanych produktów. Uczestnicy biorący udział w zajęciach mają możliwość stosowania różnych technik pracy, nabywania nowych i rozwijania wcześniej nabytych umiejętności. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności manualnej, precyzji, rozwój wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności pracy w zespole. W pracowni rękodzieła artystycznego wykonywane są m.in. prace z drewna np lampiony, karmniki dla ptaków, anioły, dekoracje, prace plastyczne takie jak rysowanie, malowanie obrazów na płótnie i modelowanie z masy plastycznej oraz ozdabianie zegarów i pudełek drewnianych.