Rehabilitacja

Uczestnicy naszego warsztatu biorą udział w zajęciach organizowanych w sali rehabilitacyjnej, która wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i sportowy. Każdy uczestnik objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji, opracowanym na podstawie zaleceń lekarza rehabilitacji. Program ten obejmuje różnorodne ćwiczenia ogólnorozwojowe: ćw. oddechowe, ćw. czynne, ćw. na sprzęcie rehabilitacyjnym oraz z wykorzystaniem różnych urządzeń, ćw. rozciągające, gry i zabawy ruchowe. Okresowo ćwiczenia rehabilitacyjne wzbogacone są o zajęcia rekreacyjne na boisku. Wszyscy uczestnicy na miarę swoich możliwości, mogą brać udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie naszego regionu.