Krawiecko-hafciarska

W pracowni odbywa się nauka szycia różnymi ściegami. Uczestnicy szyją na maszynie oraz haftują. Wykonywana praca prowadzi do kształcenia i nabywania sprawności manualnych. Uczy cierpliwości, współpracy w grupie oraz uwrażliwia na piękno i estetykę pracy uczestników.