Księża

W Centrum Księdza Orione w Kaliszu
posługują księża-zakonnicy
ze zgromadzenia zakonnego
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści

 

Ks. Paweł Żelichowski FDP
Przełożony Wspólnoty
Dyrektor Centrum Księdza Orione

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ks. Janusz Nowak FDP
Zastępca Przełożonego Wspólnoty
Prezes Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro”