Księża

W Centrum Księdza Orione w Kaliszu
posługują księża-zakonnicy
ze zgromadzenia zakonnego
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści

 

Ks. Sylwester Janusz Sowizdrzał FDP
Przełożony Wspólnoty
Dyrektor Centrum Księdza Orione

Ks. Paweł Bednarek FDP
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ks. Janusz Nowak FDP
Zastępca Przełożonego Wspólnoty
Prezes Fundacji Księdza Orione “Czyńmy Dobro”

Kl. Grzegorz Gicala FDP

Asystentura