Księża

W Centrum Księdza Orione w Kaliszu
posługują księża-zakonnicy
ze zgromadzenia zakonnego
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści

 

Ks. Grzegorz Sikorski FDP
Przełożony Wspólnoty

Dyrektor do spraw duchowych CKO

Ks. Janusz Nowak FDP
Zastępca Przełożonego Wspólnoty
Prezes Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro”