Oddział Zewnętrzny Kalisz Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim wspomaga Centrum Księdza Orione

23 czerwca, 2020

Wielką niespodzianką dla Centrum Księdza Orione okazała się deklaracja chęci współpracy Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, który postanowił wspomóc oriońską placówkę charytatywną.

W ten sposób mieszkańcy Centrum Księdza Orione doświadczyli, że mogą być wspomagani przez innych, nawet przez tych którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji. To najlepszy dowód na to, że pomagać może każdy, przede wszystkim ci, którzy być może ogólnie znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji, ale istnieją pewne aspekty w których akurat to oni mogą pomóc innym i podzielić się nawet jakimiś dobrami. I tak stało się w przypadku osadzonych w kaliskim Oddziale Zewnętrznym Ostrowskiego Aresztu, którzy postanowili zrobić coś dobrego dla tych ludzi potrzebujących. Zainspirowani przez swoich wychowawców zorganizowali się, by szyć maseczki chroniące przed zarażeniem koronawirusem. Uszyli ich wiele, na miarę swych możliwości. A potem, pozostałą już tylko kwestia, komu je zaproponować.

Więźniowie, wpadli wspólnie ze swymi przełożonymi na pomysł, że mogą pomóc Centrum Księdza Orione w Kaliszu, które jeszcze niedawno samo dzieliło się podobnymi maseczkami z innymi bardziej od siebie potrzebującymi. Ale dziś, gdy rusza kolejna edycja projektu pobytu dziennego dla Seniorów, Centrum chętnie przyjęło podarunek OZ’tu, aby móc sprostać bezpiecznemu uczestnictwu w programie Seniorom, będącym wciąż grupą osób najbardziej narażonych w tym czasie pandemii, która jak głoszą media, wcale nie odpuszcza.

W imieniu OZ’tu przybyły do Centrum Księdza Orione w Kaliszu p. Sylwia Srzelec i p. Milena Garcarek, które przywiozły 2.100 maseczek, będących cennym darem dla ośrodka. W imieniu Centrum przyjął maseczki dyrektor Ks. Sylwester Sowizdrzał, który zapewnił, że będą one wykorzystane wszystkie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Faktycznie już za kilka dni, będą one przydzielone dla Seniorów, jako dar serca ludzi, którym Seniorzy będą mogli odwdzięczyć się dobrym słowem i modlitwą w ich intencji.