Pielgrzymka Braci Orionistów do świętego Józefa

19 marca, 2024

Dziesiąta pielgrzymka do św. Józefa Braci Zakonnych Orionistów rozpoczęła się w poniedziałek 18 marca. W programie poniedziałkowym Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w CKO. Po Mszy św. spotkanie z Seniorkami – Wolontariuszkami Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro i Rodziną ks. Kazimierza Króla, orionisty. Wieczorem nasi Bracia nagrali audycję w Diecezjalnym Radiu Rodzina z okazji 20-lecia kanonizacji św. Alojzego Orione zaplanowaną na emisję właśnie w maju, miesiącu kanonizacji. Przy tej okazji dziękowali również za modlitwę i wsparcie programów realizowanych przy wsparciu Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro. W Uroczystość św. Józefa nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Karmelu Kaliskim. Punktem centralnym Eucharystia w Bazylice św. Józefa i zawierzenie świętemu Józefowi.

Eucharystia w Bazylice św. Józefa w Uroczystość ku Jego czci, była pięknym momentem X Pielgrzymki Braci Orionistów. Mogliśmy ją przeżywać jako święto patronalne Zgromadzenia dzięki zauważeniu naszej obecności jako przedstawicieli Orionistów i bardzo życzliwym słowom kustosza Księdza Prałata Jacka Ploty. W homilii ks. Grzegorz Sikorski rozważał tajemnicę poszerzonego serca św. Józefa. Przytoczmy jeden z wymiarów poszerzenia serca św. Józefa. W pierwszym czytaniu, zostało ukazane powołanie Dawida i poszerzenie jego serca w inicjatywie i planach Bożych. Bóg zapowiedział że to nie Dawid będzie budował dom dla Boga, ale że to Bóg zbuduje dom Dawidowi. Podobnie św. Józef miał plany na życie w małżeństwie i zamierzał potajemnie oddalić Maryję aby uchronić Ją przed zniesławieniem. Ale Bóg zainterweniował i poszerzył serce Józefa o nową sprawiedliwość opartą na miłosierdziu. Dlatego mógł przyjąć Maryję i Jezusa do swojego domu. Taka interwencja Boga dokonała się też w sercu św. Alojzego Orione, gdy pragnął być franciszkaninem, gdy nie został w Zgromadzeniu św. Jana Bosko i gdy jeszcze w Seminarium Diecezjalnym odkrył nową formę posługi dla Kościoła. Bóg ciągle interweniował aby go doprowadzić go do powołania nowego Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności.