Polacy na misjach

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ukierunkowanie misyjne otrzymało już w fazie początkowej. Począwszy od 1913 roku zgromadzenie obejmowało swą działalnością inne kraje. Pierwsza placówka zagraniczna powstała w Brazylii (1913 r.), a kolejne w Argentynie i Urugwaju (1921 r.), Palestynie (1921 r.), Polsce (1923 r.), na Rodos (1925 r.), w USA (1934 r.), Anglii (1935 r.) i Albanii (1936 r.). W latach 1921-1922 i 1934-1937 ks. Alojzy Orione odbył dwie podróże misyjne do Ameryki Łacińskiej. Odwiedził Argentynę, Brazylię, Urugwaj i Chile. Rozmach misyjny nadany przez Założyciela dzisiaj jest kontynuowany na pięciu kontynentach. Polscy misjonarze pracują na Białorusi, w Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

BIAŁORUŚ

Placówki misyjne na Białorusi podlegają pod Polską Prowincję Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. Księża Orioniści są obecni na Białorusi od ponad 27 lat. Od samego początku brali udział w odradzaniu się i odbudowywaniu Kościoła w diecezji pińskiej przy boku śp. J.E. kard. Kazimierza Świątka. Nasi współbracia pracowali przy odbudowywaniu wielu kościołów i seminarium pińskiego. Przy udziale wiernych budowali nowe kościoły i kaplice. Dziś jako Zgromadzenie zakonne prowadzimy Sanktuarium Królowej Polesia w Łahiszynie, Parafię pw. Zaśnięcia NMP w Kobryniu, Parafię pw. Dobrego Pasterza w Gorodźcu, Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Telehanach oraz jedyny na Białorusi Dom Miłosierdzia w Łahiszynie, gdzie przebywają osoby starsze i samotne. Posługują tam ks. Czesław Jojko FDP i ks. Tadeusz Szeszko FDP.

DELEGATURA MISYJNA MATKI KOŚCIOŁA

Placówki misyjne w Indiach, Wielkiej Brytanii i USA strukturalnie podlegają pod Delegaturę Misyjną pod wezwaniem Matki Kościoła. W Indiach posługuje ks. Mateusz Antoniak FDP, w Wielkiej Brytanii – ks. Henryk Halman FDP, a w USA – ks. Mirosław Kowalczyk FDP.

WŁOCHY

Polscy zakonnicy posługują także we Włoszech. W Kurii Generalnej w Rzymie pracują ks. Sylwester Sowizdrzał FDP i ks. Michał Szwemin FDP. W Fano posługuje ks. Jerzy Ćwiklak FDP. Asystenturę we Włoszech odbywa kl. Jury Bondar FDP.