Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy wszystkim Wspólnota Księży Orionistów z Kalisza Kościuszki!

3 kwietnia, 2021

Wspólnota zakonna Księży Orionistów z Centrum Księdza Orione w Kaliszu życzy wszystkim, a w sposób szczególny swoim Współpracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej, Centrum Księdza Orione i Domu Studenta, Uczestnikom WTZ, Mieszkańcom Domu Studenta, prawdziwego, autentycznego i głębokiego spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym!

Zaufajmy Jemu, który chce naszego prawdziwego dobra, abyśmy mogli zrealizować w naszym życiu to co Bóg dla nas zaplanował, aby w pełni być szczęśliwymi w naszym życiu.

W imieniu całej Wspólnoty życzy
dyrektor Ks. Sylwester Sowizdrzał FDP