Sakramenty

CHRZEST

Chrzest to sakrament, przez który Jezus Chrystus gładzi grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże. Czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego. Sakrament Chrztu ustanowił Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Chrzest w naszym kościele. Termin ustalany jest w kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka, dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o ich życiu religijnym, świadectwo ślubu kościelnego rodziców. Jeżeli dziecko jest z innej parafii, rodzice powinni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.


BIERZMOWANIE

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. W sakramencie Bierzmowania działa szczególnie Duch Święty, który daje człowiekowi pełnię darów, aby przez to doskonałej zjednoczyć człowieka z Chrystusem i upodobnić do Chrystusa.
Za przygotowanie do sakramentu w naszym kościele odpowiada ks. wikariusz Piotr Mosak FDP.


EUCHARYSTIA

Eucharystia to sakrament, który ustanowił Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w trakcie której „Pan Jezus wziął chleb, połamał go i podał mówiąc: 'Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane!’ Po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: 'To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana: to czyńcie na moją pamiątkę'”.

Pierwsza Komunia Święta w naszym kościele. Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się w parafii w miejscu zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego proboszcza. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu świętego.


POKUTA

Pokuta to sakrament, w którym Jezus Chrystus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione. Pokutę ustanowił Chrystus dniu Zmartwychwstania, słowami: Weźmijcie Ducha mego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Spowiedź święta w naszym kościele – podczas każdej Mszy świętej.


NAMASZCZENIE CHORYCH

Namaszczenie Chorych to sakrament, w którym Jezus Chrystus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy jeśli je ma, daje mu siłę naprzeciw pokusom, ulgę w cierpieniu a niekiedy zdrowie ciała. Chrystus w Sakramencie Namaszczenia włącza chorego w swoją mękę, z której chory może czerpać moc zbawczą dla siebie i innych.
Namaszczenie chorych w naszej parafii. Odwiedziny chorych odbywają się w pierwsze piątki miesiąca lub wg indywidualnych ustaleń. Chorym poświęcony jest także jeden dzień rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. W ich trakcie udzielany jest Sakrament Namaszczenia.


MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo to sakrament, w który mężczyzna i kobieta zawierają dozgonny związek dla zrodzenia i wychowania dzieci oraz otrzymują w tym celu potrzebne łaski.

Małżeństwo w naszym kościele. Data ślubu ustalana jest przynajmniej pół roku wcześniej w kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu świętego z adnotacją do ślubu kościelnego (ważne trzy miesiące od momentu wydania), świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz poradnictwo rodzinne. Dowody osobiste. W przypadku małżeństwa konkordatowego dodatkowo dokument (3 egzemplarze) z Urzędu Stanu Cywilnego uprawniający do zawarcia małżeństwa.


POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb katolicki. Wszelkie formalności związane z katolickim pogrzebem załatwiamy w kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty: akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.