Spotkanie wigilijne – wołaniem o pokój dla Ukrainy!!!

21 grudnia, 2023

Spotkanie wigilijne w Centrum Księdza Orione w Kaliszu zgromadziło mieszkających tu Ukraińców. Chociaż spotkanie odbyło się w dwóch turach o godz. 15.00 i 18.00 to nie wszyscy mogli na nie przybyć ze względu na chorobę i pracę do późnych godzin wieczornych. Dzięki programowi Caritas 2023, przekazanej do CKO przez Selgros z Łodzi i zaangażowaniu się Fundacji Księdza Orione w transport, można było przygotować wiele dań wigilijnych. Dyrektor CKO Pani Magdalena Kowalska czuwała nad całością przy znacznym udziale ukraińskich niewiast przygotowujących posiłek dla ponad stu osób. Po pozdrowieniu ks. Grzegorz Sikorski wyraził radość że to spotkanie jest wyrazem pragnienia św. Alojzego Orione, aby pod jednym dachem mogli znaleźć schronienie potrzebujący, bez pytania o pochodzenie czy wyznanie.

Zauważył że stajemy się braćmi i siostrami dzięki narodzinom Chrystusa i poprzez przeżyte cierpienie, które nas zbliża i czyni wrażliwymi wobec bliźniego. Z opłatkiem w ręku, nawiązując do polskich tradycji, złożył wszystkim życzenia w imieniu gospodarza tego domu jakim jest Zgromadzenie Orionistów. Do tych życzeń dołączyła się Dyrektor CKO Pani Magdalena, wyrażając nadzieję, że spełnią się pragnienia pokoju dla Ukrainy i powrotu uchodźców do ojczyzny.

Wielką niespodzianką było przygotowanie programu przez: Zorianę, Liudmyłę, Sołomię i Wiktora krótkich jasełek. Zabrzmiały śpiewy ukraińskich pieśni bożanorodzeniowych i wspominanie tradycji z różnych zakątków Ukrainy. Liczną grupę obecnych stanowiły dzieci do polskich szkół i młodzież studencka.

Posty o wydarzeniach, zamyślenia nad Słowem Bożym, migawki z misji, zapowiedzi medytacji o cnotach św. Józefa, refleksje na różne okoliczności znajdziesz:

FB: Centrum Księdza Orione

FB: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Twitter: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Strona internetowa (witryna ogólna): Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Strona internetowa (misje): Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro