Dokumentacja świetlicy

Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina” funkcjonuje w oparciu o regulamin, statut placówki, jak również koncepcję pracy.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

STATUT ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

Koncepcja pracy świetlicy na rok 2019 została tak skonstruowana, by stworzyć dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju, jak również zapobiegać powstawaniu zachowań niepożądanych. Program świetlicy zatytułowany ,,Trampolina moim drugim domem” skonstruowany został wedle kategorii pomieszczeń znajdujących się w domu. Stanowią one inspirację do tematyki zajęć, ale również sprzyjać będą wspólnym działaniom i spotkaniom ,,przy stole”, a co za tym idzie swobodną atmosferę oraz klimat zaufania i bezpieczeństwa.

Wyróżnione zostały następujące zagadnienia tematyczne:

  • KUCHNIA – zajęcia kulinarne;
  • ŁAZIENKA – zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej oraz higieny osobistej;
  • SYPIALNIA – zajęcia rekreacyjne, czytelnicze, filmowe;
  • SALON, POKÓJ DZIENNY – zajęcia grupowe w tym plastyczne, gry planszowe, karciane, integracyjne, tematyczne.
  • GABINET – zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, wyrównawcze, językowe;
  • JADALNIA – zajęcia grupowe: socjoterapeutyczne, profilaktyczne, doradztwo zawodowe;
  • GARDEROBA – zajęcia z zakresu dobrego wychowania, stroju odpowiedniego to warunków pogodowych;
  • OGRÓD – prace sezonowe, porządkowe;
  • PLAC ZABAW – gry integracyjne, ruchowe, sportowe, wspólne zabawy na salce sportowe, w sali zabaw oraz boisku.