Informacje ogólne

Świetlica środowiskowa ,,Trampolina” jest placówką wsparcia dziennego, której działalność reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej głównym celem jest wspieranie rodziny poprzez organizację rozmaitych zajęć: integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych

Świetlica ,,Trampolina” funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00. Udział w zajęciach mogą brać dzieci w wieku od 8 roku życia do 18, których rodzice bądź opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na udział w zajęciach organizowanych w ramach placówki.

W ramach świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 • edukacyjne (w tym również wyrównawcze, z zakresu języka angielskiego)
 • integracyjne
 • sportowe
 • plastyczne
 • profilaktyczne
 • socjoterapeutyczne
 • muzyczne
 • taneczne
 • teatralne.

Ponadto:

 •  organizujemy szereg imprez o charakterze rozrywkowym, m.in. Dzień Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Koncert Kolęd, festyn z okazji Dnia Dziecka itp.
 • półkolonie w okresie letnim i zimowym                                                                      
 • kolonie letnie                                                                                                                 
 • wycieczki krajoznawcze.

Trampolina dysponuje:

 • zestawem gier planszowych i przyrządów do zabaw
 • art. papierniczymi i dekoracyjnymi do zajęć plastycznych ( w tym zestaw decoupage, quilling)
 • stołem do snookera
 • konsolą XBOX ONE z zestawem gier (Just Dance, Fifa, Disneyland, Fruit Ninja i inne)
 • mini-kafejką internetową
 • salą zabaw (trampolina, rzutki, zestaw bokserski, kącik plastyczny, puzzle, szczudła itp.)
 • salką sportową ze sprzętem (zestaw ,,Patyczaki” do konstruowania torów przeszkód, skrzynia gimnastyczna, zestaw piłek, unihokeja, chusta animacyjna, tarcza do rzucania, hula hop, skakanki, zestaw do badmintona itp.)
 • salką warsztatową wraz ze sprzętem nagłaśniającym i multimedialnym.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra: pedagodzy, instruktorzy, wolontariusze.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

Świetlica ,,Trampolina” funkcjonuje dzięki wsparciu finansowemu ze środków Gminy Miasto Włocławek.