Kadra świetlicy

Kierownik Świetlicy – mgr Jakub Zemlak

  • absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja
  • studnia podyplomowe w zakresie: doradztwo zawodowe i andragogika, socjoterapia, edukacja seksualna oraz wychowanie do życia w rodzinie
  • koordynator wielu projektów finansowanych ze środków Urzędu Miasta Włocławek, Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji ,,Anwil dla Włocławka” i innych
  • koordynator grup wolontariackich (zarówno w szkole, jak i w świetlicy); za swe zaangażowanie i krzewienie idei wolontariatu czterokrotnie uhonorowany przez Prezydenta Miasta Włocławek
  • od wielu lat pełni funkcję kierownika wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży (zarówno kolonie, jak i półkolonie)
  • praktyka zawodowa: placówka opiekuńczo-wychowawcza, Zakład Karny we Włocławku
  • Ukończone kursy i szkolenia: kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenie ,,Finanse w organizacjach”, szkolenie ,,Pisanie projektów”, szkolenie ,,Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej”, kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, kurs I stopnia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanej przez Maltańską Służbę Medyczną, szkolenie ,,Wolontariat w szkole”, warsztaty ,,Na tropach własnego serca” dla wolontariuszy.