Wesprzyj Centrum Księdza Orione

13 marca, 2024

Centrum Księdza Orione w Kaliszu w Kaliszu uczestniczy w sposób bezpośredni i pośredni w wielu projektach charytatywnych prowadzonych przez Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro. W Centrum przy ul. Kościuszki 24 odbywają się spotkania Rady Fundacji i siedziba Zarządu z Prezesem ks. Januszem Nowakiem FDP. Tu mieści się Biuro Fundacji w którym uruchamia się nowe projekty i je rozlicza. To miejsce kontaktów z Darczyńcami, Wolontariuszami i naszymi misjonarzami orionistami i orionistkami. Fundacja wspiera dzieła oriońskie w Polsce i krajach misyjnych, prowadzi też wsparcie humanitarne w krajach dotkniętych wojną i kataklizmami. Wszystkich przyjaciół naszego Centrum Księdza Orione w Kaliszu prosimy o wsparcie naszej Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro prowadzącej działalność charytatywną w imieniu Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści pod patronatem św. Alojzego Orione.