Czasowe zawieszenie działalności WTZ od 26.10.2020 r. Wojewoda Wielkopolski. PS-II.940.36.2020.7 Decyzja.

Data wydarzenia: 26.10.2020