Z miłości i wdzięczności dla św. Jana Pawła II.

22 października, 2020

Pani Maria z naszej Grupy senioralnej namalowała na płótnie obraz św. Jana Pawła II.

A w naszych sercach niech brzmią słowa naszego Rodaka: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”