Życzenia na Nowy 2024 Rok!

31 grudnia, 2023

Drodzy Przyjaciele Centrum Księdza Orione!

Nasi Drodzy Współpracownicy współtworzący Centrum!

Instruktorzy, Pracownicy i Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej!

Seniorki z Klubu Seniora i opiekujące się naszą Kaplicą!

Drodzy Pracownicy, Wolontariusze, Podopieczni i Darczyńcy Fundacji Księdza Alojzego Orione Czyńmy Dobro!

Mieszkańcy z Ukrainy i z Polski!

Składam życzenia pokoju dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla Polski i dla boleśnie doświadczanej Ukrainy.

Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju niech Boży pokój przeniknie w głębiny naszych serc, niech opanuje nasze myśli i uczucia. Niech sprawi abyśmy mogli w imię Chrystusa wprowadzać pokój tam gdzie są podziały i przebaczenie tam gdzie są bolesne zranienia. Niech sprawi, żeby zaufanie przezwyciężało wrogość, delikatność i szacunek niech przezwycięża szorstkość, poświęcenie niech przezwycięża egoizm.

Życzenia składamy w imieniu Dyrekcji Centrum Księdza Orione: Pani Magdaleny Kowalskiej i ks. Grzegorza Sikorskiego FDP i Prezesa Fundacji Księdza Alojzego Orione Czyńmy Dobro ks. Janusza Nowaka FDP.