Uroczystość Matki Boskiej Opatrzności

20 listopada, 2020

Rodzina Oriońska obchodzi dzisiaj Uroczystość Błogosławionej Dziewicy Matki Boskiej Opatrzności.

To dzień w którym św. Alojzy Orione dziękował Bogu za całe dzieło stworzenia, za Boski plan przyjścia na ziemię Odkupiciela – Syna Bożego, za przepiękny i przedziwny sposób zbawienia. W tym całym planie Bożym ks. Orione dziękował Bogu również za obecność Matki Bożego Syna, które cały czas wstawia się za nami.

Tego dnia wspominamy również rocznice zatwierdzenia na prawie papieskim Konstytucji Zgromadzenia Księży Orionistów (Małe Dzieło Boskiej Opatrzności), które miało miejsce 20 listopada 1954. Jest to wydarzenie, które zatwierdzało definitywnie Zgromadzenie działające dziś w 30 krajach świata.

Dzisiaj obchodzimy również 3. rocznicę definitywnego zatwierdzenia Oriońskiego Ruchu Świeckiego skupiającego wszystkich braci i siostry, którzy pragną żyć i dzielić się z całym światem charyzmatem św. Alojzego Orione.